Abuse & Adore

(^.^) All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

Friday, May 11, 2012

Relax Redd Rohim ...

Kewajipan sa-orang Redd Rohim, menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikan Red Rohim.
Lebih-lebih lagi apabila majikan itu Allah The Al-Mighty Tidak Berhad yang Maha Mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan Redd Rohim dan apa yang menyusahkan Redd Rohim... Hamba Allah The Al-Mighty Tidak Berhad.


Dan tanda Allah The Al-Mighty Tidak Berhad menempatkan diri Redd Rohim dalam golongan orang yang harus berusaha, apabila terasa ringan bagi diri Redd Rohim, sehingga tiada menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajipan dalam agama yg dianuti Redd Rohim. Juga menyebabkan Redd Rohim tidak tamak mahupun rakus terhadap hak orang lain.


Istrirahatkan dirimu.. Redd Rohim... fikiranmu... Redd Rohim daripada kerisauan mengatur keperluan duniamu.
Sebab apa yang sudah dijamin/diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya.

.

No comments:

Post a Comment